Blaasproblemen

Als de kat last heeft van de blaas of urinewegen gaat hij steeds kleine beetjes plassen, erg persen op de urine, soms ziet u bloed bij de urine of gaat hij op vreemde plaatsen in huis plassen. Bij katers kan een verstopping van de urinedoorgang ontstaan. Dan probeert hij steeds te plassen, maar lukt het niet. Soms komen er alleen een paar druppels urine. Dit is een spoedgeval!

Als uw kat één van deze klachten vertoond is het verstandig een afspraak bij de dierenarts te maken. Als het lukt is het handig urine mee te nemen zodat we dit kunnen onderzoeken. Om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende oorzaken is urineonderzoek noodzakelijk.

Mogelijke oorzaken van blaasproblemen kunnen zijn:

1. Blaasgruis
Er zijn een aantal soorten blaasgruis (ook wel kristallen genoemd), die we door middel van een urineonderzoek onder de microscoop kunnen vaststellen. De meest voorkomende zijn de struvietkristallen. Deze kristallen veroorzaken een irritatie van de blaaswand en kunnen bij katers leiden tot een verstopping van de plasbuis. Hierdoor kan de blaas overvuld raken en dit kan leiden tot een nierbeschadiging. Dit is een spoedgeval en het is verstandig zo snel mogelijk contact met ons op te nemen of met de spoedarts.
Als er struvietkristallen gevonden zijn, krijgt uw kat gedurende 6 weken een dieetvoer mee in de vorm van blikjes en/of droogvoer om het blaasgruis op te lossen. Ook is het soms nodig medicijnen te geven om de blaasirritatie te verminderen. Vervolgens doen wij na 6 weken een urineonderzoek om te controleren of het blaasgruis is opgelost. Als dat goed is gaat uw kat over op een ander dieetvoer, dat de vorming van nieuwe kristallen helpt voorkomen. Dit dieet is levenslang en het is belangrijk dat hij naast dit dieetvoer geen ander voer krijgt, zodat het blaasgruis niet weer kan ontstaan.

2. Blaasstenen zijn zichtbaar op de röntgenfoto of op een echo. Deze kunnen door een operatie verwijderd worden.

3. Blaasontsteking door bacteriën
Soms zijn er bacteriën die de blaasklachten veroorzaken. Dan krijgt de kat ook antibiotica.
Meestal is er sprake van een blaasontsteking bij oudere katten. Katten met suikerziekte, een te actieve schildklier en nierproblemen zijn gevoeliger voor een blaasontsteking.

4. Blaasirritatie (idiopathische cystitis)
Katten kunnen ook ineens last van de blaas krijgen zonder duidelijke oorzaak, vaak vinden we dan bloed in de urine. Bij meer dan 60% van de katten met blaasproblemen komt deze aandoening voor. Risicofactoren hierbij zijn: overgewicht, katten die weinig bewegen en/of drinken. Ook zijn het vaker binnenkatten, waarbij er vaak meerdere katten samen in huis leven. Het blijkt dat ook stress een belangrijke rol kan spelen bij het ontstaan van deze blaasklachten.
Als de kat weinig naar de kattenbak gaat kan dat ook blaasproblemen geven.
Het is vaak moeilijk om de oorzaak te achterhalen. Er zijn verschillende medicijnen mogelijk om dit probleem te verhelpen. Per kat zullen we kijken wat het beste werkt. Het drinken bevorderen en blikvoer geven (dit bevat meer vocht) kan de klachten voorkomen. Mochten we het medisch niet op kunnen lossen, dan kunt u contact opnemen met onze gedragstherapeut voor katten José Dieker.

5. Gedragsprobleem
Als uw kat in huis plast kunnen daar diverse oorzaken voor zijn. Het is verstandig om als eerste stap een medisch probleem uit te sluiten. Als hier niets uit gekomen is, kan het ook een gedragsprobleem zijn. De meest voorkomende gedragsproblemen zijn: stress, territoriaal gedrag of een kattenbakprobleem. Een kattenbakprobleem is in de meeste gevallen redelijk makkelijk op te lossen, in de andere gevallen kost het meestal iets meer moeite. Vertoont uw kat probleemgedrag, neem dan contact op met onze gedragsdeskundige.

6. Andere, minder vaak voorkomende oorzaken
Bij jonge katten kan er ook een aangeboren probleem bestaan. Ook zien we soms op de röntgenfoto dat er een gezwel in de blaas zit.